Strona główna

 

                                                              ZMIANA  ADRESU

Informujemy, że uległ zmianie adres siedziby i dane rejestrowe:
                       Przedsiębiorstwo Multi Sp. z o.o.
                       ul. Ozimska 18
                       46-053 Falmirowice
                       NIP: 754-033-50-09    

Prosimy, aby od dnia 08.03.2024 na fakturach i innych dokumentach używać wyłącznie nowego adresu.