Strona główna

                                                                              ZMIANA ADRESU

Informujemy, że uległ zmianie adres magazynu, serwisu i korespondencyjny, aktulny adres to:
                       Multi Sp. z o.o.
                       ul. Ozimska 18
                       46-053 Falmirowice 

Dane do fakturowania pozostają bez zmian.