Geset-700

Indywidualne rozwiązania etykietowania

Niezależnie czy kształt produktu jest standardowy czy też bardziej skomplikowany wymaga on oznaczenia. Dzięki zastosowaniu unikalnego systemu składającego się z budowy modułowej mamy do wykorzystania ponad 50 różnych modułów, które pozwalają na indywidualne podejście do konstrukcji stanowisk do etykietowania. Dzięki temu zapewniamy ekonomiczne rozwiązania nawet w przypadku bardzo skomplikowanych warunków etykietowania.