Geset-300

Etykietowanie po obwodzie lub z dwóch równoległych stron

Geset 300 jest to podstawowa koncepcja maszyny aplikującej etykiety na butelkach z dwóch stron. Dostosowanie urządzenia do konkretnego produktu osiąga się poprzez zastosowanie odpowiednich modułów maszyny. Stanowisko Geset 300 obsługuje etykiety i wysokości do 250 mm i wydajności do 250 etykiet na minutę.

Odpowiednie pozycjonowanie produktu uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego prowadzenia butelki na transporterze.