Oprogramowanie w etykietowaniu

Przykładowe funkcjonalności aplikacji w procesie etykietowania:
• Wypełnianie etykiet zawartością z bazy danych klienta (pliki XLS, ACCESS, MSSQL, MySQL itp.)
• Wyzwalanie wydruku etykiety w zależności od zewnętrznego źródła (manipulator, czujnik, skaner itp.)
• Kontrola zawartości etykiety i ilości wydanych egzemplarzy
• Kontrola stanu modułu drukującego, jego awarii i stanu materiałów eksploatacyjnych (współpraca ze sterownikiem PLC)

Chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzeć materiały z realizacji zapraszamy do kontaktu.