STEROWNIK MC 2000T3

 

  STEROWNIK MC 2000T3

Na sterownik nowej generacji T3 składa się nowoczesna modułowa jednostka sterująca SMARTBOX przeznaczona do integracji z urządzeniami COUTH. SMARTBOX współpracuje z wymiennymi interfejsami HMI. Umożliwia szybkie wprowadzenie oraz edycję danych.

Komunikacja ze SMARTBOXEM odbywa się za pomocą wymiennych interfejsów HMI: Keypad lub Touchscreen (ekran dotykowy) – oba z kolorowymi wyświetlaczami. Moduł posiada 11 wejśc oraz 7 wyjść sygnału; wszystkie programowalne do współpracy z PLC. Port RS232 adaptowalny do RS485, Ethernet, Profibus itp. Umożliwia m.in. nanoszenie zmiennych jak: data, licznik rosnący lub malejący, nr zmiany, kodów 2D oraz wprowadzanie i skalowanie grafiki.